Hotel Skampa, Elbasan
Zyra 103 kati I
+355694810521
+355695779351
info@imagjino.al
tanishqau20@gmail.com
NE JEMI NË GJENDJE TË JU OFROJMË STRATEGJI DHE KONSULENCË NË ZHIVILLIM DHE PËRDORIMIN E RRJETEVE SOCIALE
MARKETING NE RRJETET SOCIALE

Rrjetet sociale po njohin një përdorim tejet të madh këto vitet e fundit. Thelbi i efektivitetit të Facebook është platforma e saj reklamuese. Është një treg shumë i populluar reklamimi. Facebook ‘përkrah’ më shumë se 2 milionë reklamues aktivë (që nënkupton se ata e kanë përdorur platformën gjatë 28 ditëve të fundit). Ja ku fillon avantazhi i marketingut të përgjigjeve direkte. Shumë individë janë përdorues të përditshëm të një apo disa rrjetetve sociale. Kështu që kompanitë dhe bizneset po i kushtojnë rendëi të madhe strategjive të marketingut në rrjetet sociale. Duhet të jenë prezentë me shërbimet dhe produktet e tyre atje ku konsumatorët janë. Nëse strategjitë hartohen dhe implementohen në mënyrë korrekte ato rritin efikasitetin e strategjive të tjera të marketingut, duke përfshirë edhe SEO. Nëse e keni vënë re në shumë raste linku dhe adresa e llogarisë, kryesisht në Facebook, ju shfaqet para kur ju kërkoni për një kompani të caktuar. Marketing në rrjetet sociale ju mundëson të jeni atu ku klientët tuaj dhe ata potencialë janë. Gjithashtu ju mundëson të keni trafik ose vizitorë në faqet tuaja të internetit, rritjen e shikueshmërisë së markës dhe më e rendësishmja, të keni fitime. Së fundmi Facebook si rrjeti më popullor dhe më i përdorur të pakten në Europë, ka ndryshuar shumë kushtet. Tanimë një faqe nuk ka atë shfaqje të madhe si më parë, duke i ulur ndjeshëm për të ndërmarrë fushata promovuese me para. Kjo nuk ka sjellë rezultatet e pritshme. Ne jemi një agjensi, ku pjesë e jona punojnë staf i specializuar në strategjitë dhe teknikat e marketingut në rrjetet sociale, menaxhimin e tyre dhe rritjen e efikasitetit. Jemi të gatshmëm për t`ju ndihmuar.


SHËRBIMET E OFRUARA


STRATEGJI DHE KONSULENCË

Falë studimeve të vazhdueshme dhe informacioneve që zotërojmë, ne jemi në gjendje të ju ofrojmë strategji dhe konsulencë në zhivillim dhe përdorimin e rrjeteve sociale. Strategjitë janë efikase dhe ju do arrini të keni rezultate reale në një kohë të shkurtër.STRATEGJI DHE TEKNIKA MARKETINGU

Strategjitë e marketingut dhe teknikat tona të ndërthurura kanë provuar se janë të duhurat. Deri më tani 100% e klientëve tanë kanë marrë rezultate reale dhe shumë të mira në vlera. Kjo vjen si rrjedhojë e përdorimit të strategjive dhe teknikave të duhura bazuar në tregun ku operoni, produktet dhe shërbimet e ofruara dhe audiencën e synuar.MENAXHIM

Ofrojmë menaxhim të profileve të bizneseve të ndryshme, e cila përfshin asistetencë teknike, grafikën, fushata promovuese dhe postime periodike ditore. Kjo për të standartizuar profilin dhe prezencën sa më profesionale në rrjetet sociale. Kjo ju ndihmon ju të jeni sa më pranë klientëve potenciale dhe të rritni potencialin tuaj.ÇFARË ËSHTË MARKETINGU NË RRJETET SOCIALE?

Marketingu në rrjetet sociale është një formë e marketingu në internet që ndërthur kanale të ndryshme në rrjetet sociale në mënyrë që të arrihen ovjektivat e vendosura. Mund të jenë individë apo kompani biznesi. Mund të konsitojnë në njohjen e markes apo shitjen e produkteve/shërbimeve. Aktivitetete kryesore që përfshihen në marketingun në rrjetet sociale janë shpërndarja e përmbajtjeve të ndryshme, posteve, videove dhe imazheve me qëllime marketingu.
PSE DUHET TË PËRDORNI MARKETINGUN NË RRJETET SOCIALE?

SEPSE ATY JANË KONSUMATORËT

Nuk ka rendësi industria ku operoni, sepse konsumatorët janë duke përdorur rrjetet sociale akoma më shumë. Ju duhet të jeni aty për të mbajtur komunikim të vazhdueshëm me ta. Për ti njohur me produktet dhe shërbimet e reja, ofertat dhe promocionet. Ju duhet të jeni aty edhe për ti rikujtuar emrin e markës tuaj që të jetë zgjedhje për ta.

SEPSE ATY KA INDIVIDË QË DUAN PRODUKTET TUAJA

Nëse jeni duke ofruar produkte apo shërbime, me siguri dikush është duke kërkuar për t`i përfituar. Nëse nuk jeni prezentë, konkurrenti juaj sapo përfitoi një konsumator tjetër që mund të ishte i juaji.

SEPSE ATY KA INFORMACION

Studimi i tregut kushton dhe në varësi të kapaciteteve ekonomike disa kompani nuk arrijnë të zhvillojnë potencialin e tyre. Rrjetet sociale të ofrojnë sot mundësinë e mbledhjes së informacionit duke kryer një hulumtim të thjeshtë. Madje edhe konsumatorët tuaj japin mendime rreth produkteve edhe shërbimeve tuaja. Pra ju mund të keni komunikim të vazhdueshëm dhe informacion të vazhdueshëm rreth tregut dhe konsumatorëve, kërkesat dhe opinionet e tyre.

ATEHËRE JU KENI NEVOJË PËR KONSULENCË MARKETINGU

Pjesa më e madhe e bizneseve nuk kanë punonjës që merrem me marketingun në rrjetet sociale, me postimet e tyre dhe aq më pak me hulumtime tregu. Për të rritur potencialin, shtuar konsumatorët dhe njohur emrin tuaj ju nevojitet konsulencë profesionale. Ne kemi informaconin, strategjitë, njohuritë dhe aftësitë që të ju mundësojmë arritjen e objektivave tuaj, shtimin e klientëve dhe njohjen më të madhe të emrit të kompanisë tuaj.


NJIHUNI ME PROCESIN TONË TË PUNËS

NJOHJA ME KOMPANINË

Fillimisht ne njohim kompaninë tuaj, produktet apo shërbimet, objektivat tuaj dhe burimet tuaja njerëzore dhe ekonomike.

HARTIMI STRATEGJIVE

Duke u bazuar tek informacionet dhe objektivat tuaja, hartojmë strategjitë e duhur a dhe efikase për arritjen e objektivave.

KANALET E MARKETINGUT

Pas hartimit të strategjive, ne planifikojmë dhe përcaktojmë kanalet e duhura të marketingut për realizimin me suskes të strategjive.

IMPLEMENTIMI STRATEGJIVE

Faza e implementimit është vënia në zbatim e informacioneve, strategjive, kanaleve të marketingut për arritur objektivat.

ANALIZË DHE MONITORIM

Monitorimi vazhdueshëm na mundëson të analizojmë ecurinë duke marrë informacione dhe nëse nevojitet ndërhyrje në strategji dhe kanale marketingu.

REZULTATE DHE RAPORTE

Në fund ne ju japim rezultatet e matshme shoqëruar me raportet përkatëse, sa i përket ecurisë së implementimit dhe efikasitetit të strategjive.

SI MUND TË JU VIJMË NË NDIHMË?

Jemi një agjensi e re, me staf të ri të aftë dhe me me vullnet për të arritur objektivat tuaj. Kemi eksperiencën e nevojshme dhe garantojmë rezultate reale. Ofrojmë paketa unike në treg me ofertat më ekonomike. Sepse adhurojmë sfidat. Kemi pasion të bukurën. Synojmë suksesin tuaj.

LE TË BASHKËPUNOJMË SË BASHKU


LE T`I HEDHIM NJË SY SE ÇFARË KEMI KRIJUAR DERI MË TANI

Synimi ynë është ofrimi i shërbimeve dhe produkteve në koherencë me kërkesat e tregut. Duke krijuar faqe dinamike, të këndshme për t`u vizituara, të lehta në përdorim dhe të duhurat për suksesin tuaj.

SHIKONI PORTOFOLIN E PUNËVE