image

One POS
i përshtatet kërkesave tuaja

Program Menaxhimi POS

Konfigurime dinamike

Mundësi konfigurimesh dinamike sipas nevojës dhe modulit të biznesit

Program Menaxhimi POS

Modul për klientët

Menaxhimi i anës financiare dhe të gjithë transaksionet e detajuar të pagesave

Program Menaxhimi POS

Modul për furnitorët

Menaxhimi i të dhënave, faturave dhe të gjithë transaksionet e detajuar të pagesave

Program Menaxhimi POS

Financë & Raporte

Modul i mirëfilltë financiar sikurse edhe pasqyra Cash Flow të detajuara

Program Menaxhimi POS

Modul shitjeje POS

Modul shitjeje POS duke përfshirë gjithë fuksionet e nevojshme dhe pagesa me bankë

Program Menaxhimi POS

Lidhje me API

Integrim me API me palë të treta si programe fiskalizimi ose softuerë të tjerë

Program Menaxhimi POS

I personalizueshëm

Softueri ofron mundësinë e shtimit dhe personalizimit të të gjithë moduleve

Program Menaxhimi POS

Përdoret në çdo pajisje

OnePOS mund të përdoret nga kudo dhe në çdo pajisje desktop, tablet dhe mobile

Sektorët dhe industritë
ku kanë gjetur zbatim

POS për e-commerce

Përshtatje perfekte për dyqane online dhe platforma shitjesh e-commerce duke mbuluar në detaje veprimtarinë

POS për furra & pastiçeri

Mbulon në detaje veprimtarinë e prodhimit, atë të shitjesh, atë financiar sikurse dhe menaxhimin e punonjësve

POS për bare & restorante

Menaxhon magazinën në kohë reale, furnizimet dhe shitjet. Lidhje me programin e fiskalizimit dhe menaxhimin e punonjësve

POS për kompani sigurie

Menaxhon plotësisht veprimtarinë operacionale, punonjësit, modulin financiar dhe faturime automatike ndaj klientëve

POS për kompani prodhuese

Menaxhon procesin prodhues, furnitorët, klientët, punonjësit sikurse transaksionet e pagesave dhe bilancin e kompanisë

POS për pika tregtimi

Menaxhon produktet, magazinën, shitjet, furnizimet. Sikurse në kohë reale gjeneron të dhënat financiare të pikës

Plane fleksibël
sipas nevojave

OnePOS Soft Basic

15 / në muaj
 • Domain & Cloud hosting
 • Moduli produkteve/shërbimeve
 • Moduli i furnitorëve
 • Moduli i klientëve
 • Moduli financiar/raporte
 • Moduli i punonjësve
 • API me program fiskalizimi
 • Moduli POS Sale
 • Module ekstra & Personalizim
 • Zotërues i Source Code

OnePOS Soft Custom

30 / në muaj
 • Domain & Cloud hosting
 • Moduli produkteve/shërbimeve
 • Moduli i furnitorëve
 • Moduli i klientëve
 • Moduli financiar/raporte
 • Moduli i punonjësve
 • API me program fiskalizimi
 • Moduli POS Sale
 • Module ekstra & Personalizim
 • Zotërues i Source Code

OnePOS Soft Owner

Pagesë finale
 • Domain & Cloud hosting
 • Moduli produkteve/shërbimeve
 • Moduli i furnitorëve
 • Moduli i klientëve
 • Moduli financiar/raporte
 • Moduli i punonjësve
 • API me program fiskalizimi
 • Moduli POS Sale
 • Module ekstra & Personalizim
 • Zotërues i Source Code

Disa nga shumë partnerët tanë

Bahiti POS
Gazi Aksesorë POS
Rean Financa POS
Taverna Beni POS