Hotel Skampa, Elbasan
Zyra 103 kati I
+355694810521
+355695779351
info@imagjino.al
tanishqau20@gmail.com

Vota vlen

Qëllimi i projektit “Vota Vlen” synon të ndërgjëgjësojë votuesit mbi rëndësinë e pjesëmarrjes në procesin elektoral për të pasur një qeveri të përgjegjshme, llogaridhënëse dhe të zgjedhur në mënyrë demokratike.

Kategoria Fondacion
Shërbimet Faqe interneti
Vizito faqen uebit