Hotel Skampa, Elbasan
Zyra 103 kati I
+355694810521
+355695779351
info@imagjino.al
tanishqau20@gmail.com

Thermalite

Thermalite është pjesë e kompanisë Rruga Ura Asfaltim Nr 2 Sh.a dhe operon në tregun e materialeve termoizoluese (EPS; XPS, ETIKS, ETAG) për më shumë se 10 vjet në tregun Shqipëtar dhe atë nderkombëtar, në partneritet me kompani të Bashkimit Europian. Thermalite zotëron Standartin ISO 9001-2008 për menaxhimin e cilësisë si dhe ofron të gjithë gamën e produkteve dhe nën- produkteve termoizoluese që janë të çertifikuara sipas standarteve bashkohore Europiane, EN 13164.

Kategoria Kompani
Shërbimet Faqe interneti
Marketing
Vizito faqen uebit