Hotel Skampa, Elbasan
Zyra 103 kati I
+355694810521
+355695779351
info@imagjino.al
tanishqau20@gmail.com

Kompania Tunamar Shpk

Tunamar Sh.p.k është e vetmja kompani që prej vitit 2014 e Autorizuar me vendim Administrativ Nr. 3 më datë 21.07.2014 nga Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë në Shtetin e Shqipërisë, për të realizuar riparimin, verifikimin dhe vulosjen e instrumentave matës, ligjërisht të kontrolluar. TUNAMAR Sh.p.k, është një kompani e dedikuar për të ndihmuar klientet e saj të maksimizojnë produktivitetin, efikasitetin dhe sigurinë duke përmirësuar përfitimin në ushtrimin e aktivitetit të tyre.

Kategoria Kompani Industriale
Shërbimet Faqe interneti
Marketing
Vizito faqen uebit