Hotel Skampa, Elbasan
Zyra 103 kati I
+355694810521
+355695779351
info@imagjino.al
tanishqau20@gmail.com
KEMI AFTËSITË DHE STAFIN E DUHUR PËR TË OFRUAR SHËRBIMIN MË TË MIRËSHËRBIME PROFESIONALE TË SPECIFIKUARA

Zhvillimi i templejtit

Ne nuk do të mbetemi tek struktura e templejtit, por do t`a zhvillojmë atë me specifikat e nevojshme dhe kërkesat tuaja. Platforma do jetë e struktuar sipas modelit tuaj, e dizenjuar këndshëm dhe e integruar me rrjetet sociale. Në përfundim ju do të keni platformën tuaj të personalizuar.

Programim i CMS

Ndodh që struktura të jetë e përshtatur në perfeksion, por tregu me kalimin e kohës ju kërkon edhe funksione të tjera. Ne ju ofrojmë mundësitë që t`a programoni dhe që funksionet e reja të jenë të mundura.

Migrimi dhe zhvendosja e faqes

Falë eksperiencës së mëparshme ne ju mundësojmë suport dhe asistencë teknike për të mundësuar procesin e lëvizjes. Gjithashtu ju ofrojmë edhe këtë shërbim nëpërmjet stafit tonë të specializuar


ÇFARË SHËRBIMESH OFROJMË


Kemi aftësitë dhe stafin e nevojshëm për të ofruar shërbimin më të mirë dhe me ofertë tejet ekonomike. Shërbimet e specifikuara që ne ofrojmë për platformat CMS janë:


Krijimi i bazës së të dhënave të faqes

Dizenjimi unik dhe sipas specifikave

Rifresikimi i të dhë dhënave dhe linqeve

Menaxhimi dhe suporti teknik

Galeri fotosh të personalizuara

Katalogje produktesh dhe shërbimesh

Banera dhe grafikë

Siguri të panelit të menaxhimit

Integrimi me rrjetet sociale

Integrimi me Google Map

Strukturë dhe dizenjim të këndshëm për syrin e vizitorëve

Blog


ÇFARË PËRSHIN SHËRBIMI JONË

Faqe interneti CMS janë të specifikuara. Nëse ju nevojiten ndryshime të vazhdueshme dhe të shpeshta të faqes internetit atëherë zgjidhja optimale janë platformat CMS. Platformat CMS ju mundësojnë të ndryshoni dhe rifreskoni të dhënat në faqen e internetit nga një panel administrimi i cili është i siguruar me fjalëkalim. Janë të menaxhueshëm dhe nuk kanë nevojë për trajnim në HTML për të rifreskuar ose shtuar të dhënat bazë.


Ndërtimi dhe dizenjimi specifik, bazuar në veprimtarinë e projektit/biznesit

Implementimin e funksioneve dhe suportin e vazhdueshëm

Platforma inovative dhe të përshtatura me kërkesat e tregut

Konsulencë e vazhdueshme teknike

Ofertat më të mira ekonomike

Platformë dinamike


KENI NJË PROJEKT NË MENDJE? KENI NJË PLATFORMË EKZISTUESE?


Eja t`a ndërtojmë dhe përmirësojmë së bashku projektin/platformën tuaj, që ti shërbejë më së miri objektivave të biznesit tuaj


NA KONTAKTONI

LE T`I HEDHIM NJË SY SE ÇFARË KEMI KRIJUAR DERI MË TANI

Synimi ynë është ofrimi i shërbimeve dhe produkteve në koherencë me kërkesat e tregut. Duke krijuar faqe dinamike, të këndshme për t`u vizituara, të lehta në përdorim dhe të duhurat për suksesin tuaj.

SHIKONI PORTOFOLIN E PUNËVE