Shërbimet tona

Asistencë profesionale
& Projektime sistemesh

Konsulencë teknike

Një mendim dhe analizë e dytë profesionale në lidhje me detaje teknike të projektit apo idesë tuaj

Projektim i plotë

Projektim i databazës dhe organimi i plotë i programit, i dokumentuar dhe gati për implementim

Dizenjim Mockup

Implementim grafik në figma i projektit tuaj qoftë panel menaxhimi, faqe prezantuese ose aplikacione mobile

Fokusi ynë

Ekspertizë & Analizë
Profesionale

Ekip profesional

Mendim profesional nga specialistë të fushës me eksperiencë

Analizë profesionale

Bazuar në eksperienca reale për të ndërthurur inovacioni dhe funksionalitetin

+30 projekte aktive

Portofol me mbi dhjetra programe të projektuar dhe implementuar me sukses

Panoramë 360 gradë

Pasqyrimi me detaje i procesit pas implementues kur projekti të jetë Live

Asistencë teknike

Asistencë e pakushtëzuar teknike si gjatë procesit dhe atë pas implementimit

Paketa ekonomike

Plane tarifore ekonomike dhe fleksibile pa cënuar cilësinë apo garancinë e shërbimeve

Planet tarifore për këto shërbime
janë të persoalizuara sipas kërkesave